Reske Personalservice Rostock
  • Úvod
  • Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

 

Pravidlá ochrany osobných údajov

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie Vám poskytnú rýchly prehľad o tom, čo sa deje s Vašimi osobnými údajmi, keď  navštívte našu weobovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré Vás dokážu indetifikovať. Podrobné informácie k ochrane údajov nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov.

Zaznamenávanie  údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zaznamenávanie údajov na tejto stránke?

Spracovanie údajov na tejto stránke vykonáva prevádzkovateľ tejto webovej stránky. Jeho kontaktné údaje môžete nájsť  na konci stránky.

Ako zaznamenávame Vaše údaje?

Vaše údaje sa budú zhromažďovať na jednej strane tým, že nám to oznámite. Môže sa jednať  napríklad o údaje, ktoré vypĺňate v kontaktnom formulári.

Ďalšie údaje sú automaticky zhromažďujú pri návšteve webovej stránky vďaka nášmu IT systému. Jedná sa predovšetkým o tehcnické dáta (naprklad interntový prehliadač, operačný systém alebo čas zbrazenia stránky). Zaznamenávanie týhto dát sa vykonáva automaticky, hneď ako vstúpite na našu webovú stránku.

Načo používame Vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje na to, aby sa zabezpečilo bezchybné fungvanie stránky. Ďalšie údaje môžu byť použité na analýzu uživateľského správania.

Aké máte práva týkajúce sa Vašich údajov?

Kedykoľvek máte právo získať bezplatné  informácie o pôvode, príjemcovi a účele Vašich uložených osobných údajov. Navyše máte právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. S týmto úšelom takisto ako aj s inými otázkami sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na dole uvedenej adrese. Okrem toho máte právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán.

Nástroje analýzy a nástroje tretích strán

Návštevou našej webovej stránky sa dá  štatisticky vyhodnotiť Vaše správanie pri surfovaní. To sa uskutočňuje predovštekým pomocou cookies ale už spomínaným programom analýzy. Analýza Vášho správania pri surfovaní sa vykonáva spravidla anonymne- Vaše správanie pri surfovaní sa nedá spätne už vysledovať . Môžete sa odvolať proti tejto analýze alebo jej zabrániť použitím určitých nástrojov. Detailné informácie nájdete v nasledujúcich pravidlách ochrany osobných údajov.

Môžete sa odvolať voči tejto analýze. O možnostiach odovolania sa , sa dočítate v pravidlách ochrany osobných údajov.

2. Všeobecné a  povinné informácie

Ochrana údajov

Poskytovatelia tejto stránky berú ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými nariadeniami o ochrane údajov a s pravidlami ochrany osobných údajov.

Ak používate túto webovú stránku, rôzne osobné údaje sú zhromaždené. Osobné údaje sú údaje pomocou ktorých môžete byť identifikovaný. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje sa zhromažďujú a načo ich používame. Vysvetľujú tiež ako a na aký účel sa používajú.

Poukazujeme na fakt, že pri prenose údajov cez intenet (napr. Pri e-mailovej komunikácii) sa môžu vyskytnúť bezpečnostné chyby.  Úplna ochrana pred prístupom tretích strán k údajom nie je možná.

Informácie k strane zodpovednej pri ochrane osobných údajov: 

Zodpovedný za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Konateľ spoločnosti: Johannes Reske

Reske Personalservice GmbH

Industriestr. 8

18069 Rostock

Tel:. 0381-87733265

Fax:. 0381-87733269

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zodpovednou osobou je fyzická alebo právna osoba, ktorá sama alebo spolu s inými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov (napr. Mien, e-mailových adries atď.)

Odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov

Mnoho operácii, spojených so spracovaním osobných údajov, je možných výlučne so súhlasom.  Už uvedený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí nám  iba zaslať neformálny e-mail.  Právoplatnosť spracovania údajov vykonaná do zrušenia zostáva zrušením nedotknutá.

Právo na odvolanie sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia zákona o ochrane údajov, má dotknutá osoba právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán. Prislušným dozorným orgánom vo veci zákona o ochrane osobných údajov je štátny úradník pre ochranu údajov v štáte, v ktorom sídli naša spološnosť.  Zoznam úradníkov pre ochranu údajov ako aj ich kontaktné údaje nájdete v priloženom odkaze:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Máte právo na zanechanie údajov, ktoré automaticky spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo vyplnenia tretím stranám v štandardnom formáte. Ak požadujete aby Vaše údaje boli prenesené  na inú zodpovednú osobu, môže to byť vykonané iba v technicky uskutočniteľnom rozsahu.  

SSL alebo TLS šifrovanie

Táto stránka používa SSL alebo TLS šifrovanie,  z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu ako sú objednávky alebo žiadosti, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľom stránky. Šifrované pripojenie je možné rozpoznať  na paneli s adresou prehliadača  keď sa zmení z “http://” na  https://  a na ikonu zámku na paneli prehliadača.

Ak SSL alebo TLS šifrovanie je aktivované, údaje,  ktoré nám posielate nemôžu byť prečítané treťou stranou.

Šifrované platby na tejto webovej stránke

Ak po uzavretí zmluvy založenej na poplatkoch vznikne povinnosť poskytnúť nám platobné údaje (napr. číslo bankového účtu pre autorizáciu), tieto údaje sa budú vyžadovať pri spracovaní platby.

Platobné transakcie prostredníctvom bežných platobných prostriedkov (Visa, MasterCard, platba inkasom) sa vykonávajú výlučne prostredníctvom sifrovaného SSL alebo TLS pripojenia.  Šifrované pripojenie je možné spoznáť na paneli s adresou prehliadača  keď sa zmení z “http://” na  https://  a na ikonu zámku na paneli prehliadača.

Pri šifrovanej komunikácii nemôžu byť Vaše platobné údaje, ktoré nám poskytnete, čítané treťou stranou.

Informácie, blokovanie, vymazanie

Máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, o ich pôvode , príjemcoch a účele spracovania  a v prípade potreby právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov.

Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej na konci stránky v prípade v prípade ďalšich otázok týkajúcich sa osobných údajov

Odvolanie sa voči reklamným e-mailom

Použitie kontaktných údajov uverejnených v súvislosti s povinnosťou tlače na účely zasielania nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov sa týmto zamieta. Prevádzkovatelia stránky si vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad spamových e-mailov.

3. Zástupca spoločnosti pre ochranu osobných údajov

Štatutárny úradník pre ochranu údajov

 Zástupca našej spoločnosť vo veci ochrany údajov

Konateľ spoločnosti: Johannes Reske

Reske Personalservice GmbH

Industriestr. 8

18069 Rostock

Tel:. 0381-87733265

Fax:. 0381-87733269

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

4. Zaznamenávanie údajov na našej webovej stránke

Cookies

Internetové stránky z časti používajú takzvané cookies. Cookies nepoškodzujú Váš počítač a neobsahujú ani vírusy.  Slúžia na to, aby sa naša ponuka príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a vo Vašom prehliadači.

Tie, ktoré využívame najčastejšie sú takzvané Session- Cookies. Tieto cookies sú automaticky vymazané po návšteve našej webovej stránky. Ostatné súbory cookies ostávajú uložené v zariadení, kým ich neodstránite. Tieto cookies súbory nám umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri Vašej ďalšej návšteve našej stránky.

Prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookies a tieto súbory cookies dovoľujú aktivovanie, len v ojedinelých prípadoch, príjatia súborov cookies v určitých prípadoch alebo vo všeobecnosti automatického zmazania cookies pri zatvorení prehliadača. Deaktivovaním cookies môže obmedziť funkčnosť tejto stránky.

Cookies, ktoré sú potrebné na realizáciu elektronickej komunikácie alebo na zabezpečenie určitých Vami požadovaných funkcii (napr. funkcia nákupného košíka) sú uložené na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Prevádzkovateľ  webovej stránky má záujem o uchovanie súborov cookies pre technicky správne a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Taktiež  ostatné cookies (napr. cookies na analýzu Vášho správania  pri rehliadan) sú uložené a bude sa s nimi zaobchádzať osobitne  v rámci týchto pravideil  ochrany osobných údajov.

Server-Log-Súbory

Poskytovateľ stránky automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných  Server- Log súboroch, ktoré nám Váš prehliadač automatky odosiela. Sem patria:

Typ a verzia prehliadača

 Používaný operačný systém

 URL adresa sprostredkovateľa  

Názov prist upujúceho počítača   

Čas požiadavky servera

 IP-Adresa

Neexistuje zlúčenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov.

Základom pre spracovanie údajov je článok  6 Abs. 1 lit. f DSGVO, ktorý umožňuje sprac ovanie údajov na vyplnenie zmluvy alebo opatrenia pred vznikom zmluvy.

Kontaktný formulár

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, Vaše údaje vyplnené v informačno formuláry sa budú uložené na účely spracovania Vašej žiadosti alebo prípadných otázok. Tieto údaje nebudeme zdieľať bez Vášho súhlasu.

Spracovanie údajov vložených do kontaktného formulára sa uskutočňuje výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. DSGVO). Môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. K tomu stačí zaslanie neformálneho e-mailu na našu adresu. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných do zrušenia zostáva zrušením nedotknutá.

Vami zadané údaje v kontaktnom formulári sú uchované u nás až dokým nepožiadate o ich vymazanie so zrušením Vášho  súhlasu na ukladanie údajov alebo na účel ukladania údajov (napr. Po dokončení Vašej žiadosti).

Povinné zákonné ustanovenia – najmä doba uchovávania- ostáva nezmenená

Registrácia na tejto webstránke

Môžte sa registrovať na našej webovej stránke, aby ste využívali na stránke rôzne funkcie. Údaje, ktoré zadáte, používme iba na účely použitia príslušnej ponuky alebo služby, pre ktorú ste sa zaregstrovali.  Povinné informácie požadované pri registrácii musia bzť uvedené v plnom rozsahu. V opačnom  prípade Vaša registrácia bude zamietnutá.

Pri dôležitých zmenách, napríklad v oblasti  ponuky alebo v prípade nevyhnutných technických zmien, používame e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, aby sme Vás mohli o týchto zmenách informovať.

Spracovanie údajov pri registrácii sa vykonáva na základe Vášho súhlasu (článok 6 odsek 1 lit. A DSGVO). Kedykoľvek môžete Vami poskytnutý súhlas odvolať. K tomu stači zaslať neformálny e-mail na našu emailovú adresu. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných do zrušenia zostáva zrušením nedotknutá.

Vami zadané údaje pri registrácii sú u nás uložené po celú dobu registrácie na našej webovej stránke a následne budú odstránené.

Funkcia komentovania na tejto webovej stránke

Čo sa týka funkcie komentovania, na tejto stránke sú okrem Vašich komentárov taktiež aj informácie počas vytvárania komentára, ukladané. Takisto aj Vaša  e-mailová adresa a ak nepíšetkomentár anonymne, ukladá sa aj Vami zvolené použivateľské meno.

Doba uloženia komentárov

Komentáre a s tým spojené údaje (napr. IP- adresa) sú uložené a ostávajú na našej stránke až pokiaľ  obsah komentáru nie je plne vymazaný alebo komentáre musia byť z právnych dôvodov vymazané (napr. Urážajúce komentáre).

Právne základy

Ukladanie komentárov sa vykonáva na základe Vášho súhlasu (článok 6 odsek 1 lit. A DSGVO). Kedykoľvek môžete Vami poskytnutý súhlas odvolať. K tomu stači zaslať neformálny e-mail na našu emailovú adresu. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných do zrušenia zostáva zrušením nedotknutá.

Spracovanie údajov (klientske a zmluvné údaje)

Zhromažďujeme, spracuvávame a používame osobbné údaje len pokiaľ sú nutné založenie, obsahovú úpravu alebo zmenu právneho vzťahu (základné súbory dát). Táto činnosť sa vynáva na základe Vášho súhlasu (článok 6 odsek 1 lit. A DSGVO), ktorý sa zaoberá spracovaním osobných údajov pre prípad vyplnenia zmluvy alebo predzmluvnými opatreniami.  Zhromažďujeme, spracúvame a používame osobné údaje o používaní našich internetových stránok (používateľských údajov), pokiaľ je to potrebné na účely fakturácie alebo  umožnenia používania služby použivateľovi.

Zhromaždené klientske údaje budú po vypršaní zmluvnej lehoty alebo ukončení obchodného vzťahu bezpodmienečne vymazané.

Zákonné doby uchovávania zostávajú nedotknuté.

Prenos údajov pri uzavretí zmluvy pre online obchody, predajcov a odoslanie tovaru

Osobné údaje poskytujeme tretím stranám len vtedy, ak  sú nevyhnutné pre spracovanie  zmluvy, napríklad spoločnostiam poverených na dodanie tovaru alebo bankové inštitúcie na spracovanie platby.

K žiadnemu ďalšiemu prenosu týchto údajov nedôjde, jedine v prípade ak budete súhlasiť s prenosom. Nedôjde k  prenosu informácii tretím stranám  bez Vášho výslovného súhlasu napríklad pre úšely reklamy.

Spracovanie údajov pri registrácii sa vykonáva na základe článku 6 odsek 1 ods. A DSGVO, ktorý sa zaoberá spracovaním dát na vyplnenie zmluvy alebo iných opatrení vykonaných pred vyhotovením zmluvy.

Prenos údajov pri uzavretí zmluvy a digitálny obsah.

Prenos osobných údajov tretím stranám vykonávame len v tedy, ak sú nevyhnutné na spracovanie zmluvy napríklad bankovým inštitúciam.

Ďalší prenos údajov si vykonáva hýhradne iba s Vašim súhlasom. K prenosu údajov tretím stranám, za účelom reklamy bez Vášho výslovného súhlasu , nedochádza. Spracovanie údajov pri registrácii sa vykonáva na základe článku 6 odsek 1 ods. A DSGVO, ktorý sa zaoberá spracovaním dát na vyplnenie zmluvy alebo iných opatrení vykonaných pred vyhotovením zmluvy.

5. Sociálne siete

Obsah sa zdieľa prostredníctvom doplnkov ( Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

Obsah na našich stránkach je možné zdieľať na sociálnych sieťach, ktoré podporujú ochranu osobných údajov ako Facebook, Twitter alebo Google+. Táto stránla používa k tomu nástroj bezpečného zdieľania eRecht24. Tento nástroj nevytvára priamy kontakt medzi sieťami a používateľmi, kým používateľ aktívne neklikne na jedno z týchto tlačidiel.

Autmatický prenos používaných údajov k poskytovateľovi tejto platformy sa nevykonáva pomocou tohto nástroja. Ak je používateľ prihlásený k jednej z týchto sociálnych sietí, pri používaní sociálnych sietí Facebook, Google + 1, Twitter & Co. sa objaví informačné okno, v ktorom môže užívateľ text pred odoslaním potvrdiť.

Naši používatelia môžu zdieľať  obsah tejto stránky na sociálnycg sieťach v súlade so zákonmi o ochrane údajov, bez toho aby si prevádzkovatelia sietí vytvorili profily.

Facebook-Plugins (Tlačidlo like & zdieľať )

Na našej stránke sú integrované plug-iny sociálnych sietí Facebook, poskytovateľ Facebooku Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy facebooku rozoznáte tak, že na nich nájdet e logo facebooku alebo „Páči sa mi to tlačidlo“ na našej stránke. Prehľad o facebook plugginoch nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ak navštívite našu stránku, vytvorí sa pomocou pluginu priamé spojenie medzi Vašim prehliadačom a Facebookovým serverom.

Facebook prijme informáciu, že ste navštívili našu stránku s Vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „Páči sa mi to“ počas toho ako ste prihlásený na Vašom Facebookovom účte, môžete prepojiť obsah našich stránok na Vašom facebookovom profile. V dôsledku toho môže Facebook priradiť návštevy našej stránky ku Vášmu použivateľskému kontu. Poukazujeme na, že my ako poskytovateľ stránok nemáme vedomosti o obsahu prenášaných údajov a ich použití  Facebookom . Viac informácií nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov Facebooku na adrese https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ak si neprajete, aby Facebook priraďoval návštevu našej stránky k Vášmu facebookovemu kontu, odhláste sa prosím z Vášho použivateľského facebook konta.

6. Analýza nástrojov a Reklama

Google Analytics

Táto webová stránka používa funkciu webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Anallytics používa takzvané „cookies“. To sú textové údaje, ktoré sú ukladané na Vašom počítači a ktoré  umožňujú analýzu používania webovej stránky.  Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa na ňom.

Ukladanie Google- Analytics- Cookies sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 lit. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má legitímny záujem na analýze správania používateľov s cieľom optimalizácie  svojej  webovej stránky a svojej reklamy.

Plugin Prehliadača 

 S Vašim výhradným súhlasom Vášho prehliadačového softvéru  môžete predísť ukladaniu cookies. Upozorňujeme však na to, že v takom prípade možno nebudete môcť plne  využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje vygenerované súbormi cookies, a ktoré sa týkajú používania našej webovej stránky (vrátane Vašej IP- Adresy) a spracovania  údajov spoločnosťou Google, tým že dole v priloženom linku si stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača: ahhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Odvolanie voči zhromažďovaniu údajov

Môžete zabrániť zhromažďovaniu Vašich údajov cez Google Analytics, tým že kliknete na nasledujúci link. Nastaví saOpt- Out- Cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu vašich údajov počas budúcich návštev tejto webovej stránk : deaktivovať Google Analytics.

Viac informácii o tom, k spracovaniu uživateľských dát v službe Google Analytics, nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

7. Newsletter

Údaje z Newslettera

Ak by ste chceli dostávať newsletter ponúkaný na stránke, potrebujeme k tomu Vašu e-mailovú adresu a aj informácie, ktoré nám potvrdia, že ste majiteľom e-mailovej adresy a že súhlasíte s obdržaním newslettera. Ďalšie údaje nie sú zhromažďované, a ak áno len na dobrovoľnej báze. Tieto údaje požívame výhradne na zaslanie požadovaných informácii a neposkytujeme ich ďalej  tretím stanám.

Spracovanie údajov vložených do registračného formulára na odber newslettera sa uskutočňuje výlučne na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. DSGVO). Kedykoľvek môžete tento súhlas na ukladanie údajov, e-mailovej adresy kvôli zaslaniu Newslettera,  odvolať. Napríklad prostredníctvom odkazu na odhlásenie v Newsletteri. Zrušenie spracovania os. Údajov  nemá vplyv na zákonnosť už dokončených operácií spracovania údajov.

Dáta uložené u nás za účelom získania newsletteru budú uložené až do zrušenia newsletteru a po jeho  zrušení budú vymazané. Údaje, ktoré sú u nás uložené na iné účely (napríklad e-mailové adresy poskytnuté kvôli členstvu), zostávajú nedotknuté.

8. Pluginy a nástroje

YouTube

Naša webová stránka používa pluginy zo stránky  Youtube, ktorej prevádzkovateľom je Google. Prevádzkovateľ stránky je Youtube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite jednu z našich stránok s povoleným doplnkom Youtube, automaticky budete pripojený k serverom Youtube. Youtube server informuje o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásený na Vašom Youtubovom účte, umožňujete tým priamo serveru  Youtube priradiť Vaše správanie pri prehľadávaní k Vášmu osobnému účtu. Môžte tomu predísť tým, že sa odhlásite z Vášho Youtube účtu.

Používanie služby  Youtube je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Ďalšie informácie k používaniu údajov, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov Youtube tu: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Web písma

Táto stránka používa tzv. Webové písma poskytované spoločnosťou Google na jednotnú reprezentáciu typov písma. Keď otvoríte stránku, prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval texty a písma.

Za týmto účelom sa musí vami používaný prehliadač pripojiť k serverom Google. Výsledkom je, že spoločnosť Google sa dozvie, o prístupe na nše webové stránky  prostredníctvom vašej adresy IP. Používanie webových písiem Google je v záujme konzistentnej a atraktívnej prezentácie našich online služieb. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Ak Váš prehliadač nepodporuje tieto typy webových písmen, bude použité klasické písmo z Vášho počítača.

Ďalšie informácie o Google webových typov písma nájdete tu: https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Táto stránka používa službu Mapy Google prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pre použitie funkcie Google maps je nevyhnutné uložiť Vašu IP adresu. Tieto informácie sú spravidla prevedené na server Googlu v USA a tam následne uložené. Poskytovateľ tejto stránku nemá žiaden vplyv na prenos údajov.

Použitie Google máp je v záujme príťažlivej prezentácie našich online ponúk a ľahkého  vyhľadania miest, ktoré na webe určíme. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO

Viac informácii k údajom použivateľa nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Poskytovatelia platieb

PayPal

Na našej webovej stránke ponúkame platbu Paypal. Poskytovateľ tejto platobnej služby je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden “PayPal”).

Ak si vyberiete platbu via Paypal, budú Vami zadané platobné údaje odoslané serveru Paypal.

Doslanie Vašich údajov serveru Paypal sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. DSGVO (súhlas) a čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO (spracovanie údajov k vyplneniu zmluvy). Máte samozrejme možnosť kedykoľvek odvolať Váš poskutnutý súhlas k spracovaniu údajov. Zrušenie nemá vplyv na účinnosť operácií spracovania predošlých údajov.

Prevod na účet

Na našej stránke ponúkame aj možnosť platby prevodom na účet „Sofortüberweisung“ . Poskytovateľom je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (im Folgenden “Sofort GmbH”).

Pomocou postupu „Sofortüberweisung“ dostávame v reálnom čase potvrdenie o platbe od spoločnosti Sofort GmbH a môžeme okamžite začať plniť naše povinnosti.

Ak ste sa rozhodli použiť spôsob platby „Sofortüberweisung“, pošlite prosím PIN a platný TAN spoločnosti Sofort GmbH, ktorá sa potom bude môcť prihlásiť na svoj účet online bankovníctva. Sofort GmbH po prihlásení automaticky skontroluje zostatok na vašom účte a prevedie nám peniaze pomocou TAN, ktorý ste zadali. Potom nám okamžite pošle potvrdenie o platbe. Po prihlásení sa automaticky skontroluje aj Váš  finančný limit úverového limitu a existencia ďalších účtov, ako aj ich zostatky.

Okrem PIN a TAN budú aj Vami zadané platobné údaje prevedené na Sofort GmbH. K údajom týkajúcich sa Vašej osoby patria meno a priezvsko, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, IP adresa a ďalšie údaje potrebné pre úspešné zaslanie platby. Prenos týchto údajov je potrebný na preukázanie vašej totožnosti a na preukázanie prípadných pokusov o podvod.

Prenos Vašich dát  na spoločnosť Sofort GmbH sa vykonáva na základe článku  6 ods. 1 písm. a DSGVO (súhlas) a článku 6 ods. 1 písm. B DSGVO (spracovanie dát na  vyplnenie zmluvy).  Máte možnosť poskytnutý súhlas na spracovanie údajov kedykoľvek odvolať. Zrušenie súhlasu nemá vplyv na účinnosť operácií spracovania predchádzajúcich  údajov.

Detaily k platbe okamžitým prevodom nájdete v nasledujúcom odkaze: https://www.sofort.de/datenschutz.html und https://www.klarna.com/sofort/.

Dňa: 25.05.2018 . Zdroj: e-Recht24

Rýchly kontakt pre firmy:

Zavolajte nám na priamu linku pre firmy:
+49-381-87733265

Rýchly kontakt pre zamestnancov:

Napíšte nám e-mail so žiadosťou o zamestnanie a Vašim čo najvýstižnejším profilom uchádzača:
info@reske-personalservice.de

Change language: