Reske Personalservice Rostock

Polityka prywatności

 

Informacje ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w poniższej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej przeprowadzane jest przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe znajdują się w stopce strony internetowej.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Państwa dane są zbierane i nam przekazywane. Może to dotyczyć np. danych, które wprowadzane są w formularzu kontaktowym. Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdą Państwo na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystywane są Państwa dane?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia, że strona internetowa jest wolna od błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie mają Państwo prawa w odniesieniu do swoich danych?

Macie Państwo prawo w każdej chwili i bezpłatnie otrzymywać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez nas danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w celu uzyskania informacji na ten i inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i inne narzędzia różnych producentów

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Państwa zachowanie może być statystycznie oceniane. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania jest zazwyczaj anonimowa; zachowania tego nie można przypisać do Państwa. Można sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tą analizę. O możliwościach zgłoszenia sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszym wyjaśnieniem dotyczącym ochrony danych osobowych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja przez pocztę elektroniczną) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Podmiot odpowiedzialny

Organ odpowiedzialny

Dyrektor zarządzający: Johannes Reske

Reske Personalservice GmbH
Industriestr. 8
18069 Rostock

Tel:. 0381-87733265
Fax:. 0381-87733269
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzanych

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem odpowiedzialnym za nadzór nad kwestiami ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe znajdują się pod następującym adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przekazywania danych

Mają Państwo prawo do otrzymania danych, które są przez nas automatycznie przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Państwu lub stronie trzeciej, w nadającym się do odczytu maszynowego, formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub wnioski, które użytkownik wysyła do nas jako operatora witryny. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Zaszyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie internetowej

Jeżeli po zawarciu umowy istnieje obowiązek podania nam danych dotyczących płatności (np. numer konta do celów upoważnienia do obciążania rachunku), dane te są niezbędne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze za pomocą zwykłych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

W przypadku szyfrowanej komunikacji, dane dotyczące płatności, które Państwo nam przekazali, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Zawiadomienie, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także w stosownych przypadkach, prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec reklam

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tej strony internetowej zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko niechcianej korespondencji lub wysyłaniu pocztą elektroniczną spamu i innych podobnych materiałów reklamowych.

3. Podmiot odpowiedzialny za ochronę danych osobowych

Ustawowy podmiot odpowiedzialny za ochronę danych osobowych

Wyznaczyliśmy podmiot odpowiedzialny za ochronę danych osobowych dla naszej firmy.

Dyrektor zarządzający: Johannes Reske

Reske Personalservice GmbH
Industriestr. 8
18069 Rostock

Tel:. 0381-87733265
Fax:. 0381-87733269
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookies. Pliki cookies nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i przechowywane w przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tak zwane "cookies sesji". Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte. Te pliki cookies pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby być poinformowanym o ustawieniach plików cookies i zezwolić na pliki cookies tylko w indywidualnych przypadkach. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookies, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, których Państwo sobie życzą (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu technicznego i optymalnego świadczenia swoich usług. O ile inne pliki cookies (np. pliki cookies służące do analizy zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych) są przechowywane, to są one oddzielnie rozpatrywane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • czas żądania serwera
  • adres IP

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlą nam Państwo zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza, w tym dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku pojawienia się dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można odwołać w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do czasu odwołania pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas aż do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności dotyczące okresów przechowywania - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na stronie internetowej

Mogą Państwo zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z oferty lub usługi, dla której się Państwo zarejestrowaliście. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być dostarczone w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, np. w zakresie naszych usług lub w przypadku zmian technicznych, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Państwa w ten sposób.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Odwołanie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonego przetwarzania danych.

Dane zbierane podczas rejestracji są przez nas przechowywane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej, a następnie usuwane. Prawne okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Funkcja komentarza na stronie internetowej

W przypadku funkcji komentarza na tej stronie, oprócz komentarza wyświetlana jest informacja o czasie utworzenia komentarza, adres e-mail i jeżeli komentarz nie jest anonimowy, to wybrana nazwa użytkownika zostanie zachowana.

Czas przechowywania komentarzy

Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do momentu całkowitego usunięcia komentarzy lub usunięcia komentarzy z przyczyn prawnych (np. obraźliwe komentarze).

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce, pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Przetwarzanie danych (dotyczących klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do nawiązania lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe związane z korzystaniem z naszych stron internetowych (dane użytkowania) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub wystawienia mu rachunku.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia lub zakończeniu współpracy handlowej. Prawne okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów dotyczących sklepów internetowych, sprzedawców i wysyłki towarów

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, np. firmom, którym powierzono dostawę towaru lub instytucji kredytowej, której powierzono realizację płatności. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub jest możliwe tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przekazywanie danych. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych

Transmisja danych przy zawieraniu umów na usługi i treści cyfrowe

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, np. do banku, któremu zlecono realizację płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przekazywanie danych. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

5. Media społecznościowe

Udostępnianie treści poprzez wtyczki (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

Zawartość naszych stron może być udostępniana w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google+, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Ta strona korzysta z narzędzia bezpiecznego udostępniania eRecht24. Narzędzie to ustanawia bezpośredni kontakt pomiędzy sieciami i użytkownikami tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie na jeden z tych przycisków.

Narzędzie to nie przekazuje automatycznie danych użytkownika operatorom tych platform. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w jednej z sieci społecznościowych, podczas korzystania z przycisków społecznościowych na Facebooku, Google+1, Twitter & Co. pojawia się okno informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed wysłaniem go.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony w sieciach społecznościowych zgodnie z przepisami o ochronie danych, bez konieczności tworzenia przez operatorów sieci kompletnych profili.

Wtyczki Facebook

Na naszych stronach znajdują się zintegrowane wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki do Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" na naszej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę z Państwa adresem IP. Jeśli klikną Państwo przycisk "Lubię to" na Facebooku, podczas gdy jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku, możecie Państwo połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może kojarzyć odwiedzanie naszych stron z kontem użytkownika. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako dostawca stron internetowych nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych lub ich wykorzystania przez Facebook. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka:  https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook mógł przypisywać wizyty na naszych stronach do konta użytkownika na Facebooku, proszę wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

6. Narzędzia analizy i reklamy

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy oglądania stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Państwa. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookies Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklamy.

Wtyczki przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji, funkcjonowanie witryny może być niekompletne. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookies i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookies służący do rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych dotyczących przyszłych wizyt na tej stronie: wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de


7. Biuletyn informacyjny

Dane z biuletyna informacyjnego

Jeśli chcą Państwo otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażają zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę na przechowywanie danych, adresów e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link "Rezygnacja z subskrypcji" w biuletynie. Legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce, pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Dane, które są u nas przechowywane w celu subskrypcji newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i usunięte po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Nie ma to wpływu na dane, które przechowujemy w innych celach (np. adresy e-mail w strefie członkowskiej).

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek ze strony YouTube obsługiwanej przez Google. Strona jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube dowie się, które z naszych stron zostały odwiedzone.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie w serwisie YouTube, mogą Państwo pozwolić, aby YouTube bezpośrednio kojarzył Państwa zachowanie podczas surfowania z osobistym profilem. Można temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności YouTube na stronie YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Czcionki Google Web

Ta strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony, przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

W tym celu przeglądarka, z której Państwo korzystacie, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google będzie wiedział, że Państwa adres IP został użyty do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Korzystanie z czcionek Google Web Fonts leży w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://developers.google.com/fonts/faq

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapy Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony internetowej nie ma żadnego wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwości wyszukiwania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Więcej informacji na temat tego, jak traktujemy dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Dostawca usług płatniczych

PayPal

Na naszej stronie internetowej oferujemy płatność przez PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwany dalej "PayPal").
Jeśli zdecydują się Państwo zapłacić za pośrednictwem PayPal, wprowadzone dane dotyczące płatności zostaną przesłane do PayPal.

Przekazanie danych do PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili mają Państwo możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie ma wpływu na skuteczność operacji przetwarzania danych w przeszłości.

Przelew internetowy

Na naszej stronie internetowej oferujemy płatność internetowym przelewem bankowym. Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwana dalej "Sofort GmbH").

Za pomocą procedury „Sofortüberweisung-szybki przelew“ otrzymujemy potwierdzenie płatności od Sofort GmbH w czasie rzeczywistym i możemy natychmiast rozpocząć wypełnianie naszych zobowiązań.

Po wybraniu metody płatności przelew internetowy, należy przesłać PIN i ważny TAN do Sofort GmbH, za pomocą którego można się zalogować na konto bankowe online. Po zalogowaniu się, Sofort GmbH automatycznie sprawdza stan konta i dokonuje przelewu do nas za pomocą dostarczonego numeru TAN. Następnie natychmiast prześle nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu się, automatycznie sprawdzane są obroty, limit kredytowy kredytu w rachunku bieżącym oraz istnienie innych rachunków i ich stan posiadania.

Oprócz kodu PIN i TAN, wprowadzone przez Państwa dane dotyczące płatności oraz Państwa dane osobowe są przekazywane do Sofort GmbH. Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres IP oraz wszelkie inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Przekazanie tych danych jest niezbędne do ustalenia Państwa tożsamości bez żadnych wątpliwości i zapobieżenia próbom oszustwa.

Przekazanie danych osobowych do Sofort GmbH odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili mają Państwo możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie ma wpływu na skuteczność operacji przetwarzania danych w przeszłości.

Szczegółowe informacje na temat w/w płatności można znaleźć w poniższych linkach: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.Stan na dzień: 25.05.2018 Źródło: e-Recht24

 

Jak gromadzimy Państwa dane?

Szybki kontakt dla firm:

0381-87733265

Szybki kontakt dla kandydatów:

info@reske-personalservice.de

Change language: